“Kalite” tesadüf değil, zeki eforların kabiliyetle uygulanmasıdır.

Projeler